Akbank’ın ‘2050 Yılına Kadar Net Sıfır Banka Olma’ Hedefi, Net-Sıfır Bankacılık Birliği Katılımıyla Güçlendi

Akbank, 2050 yılına dek Net Sıfır Banka olma hedefini, Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne (NZBA) katılımıyla güçlendirdi. Banka, bu yeni üyeliği uyarınca 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini de açıkladı.

Akbank, Birleşmiş Milletler liderliğinde oluşturulan, küresel bankacılık varlıklarının %40’ından fazlasını temsil eden ve kredi ve yatırım portföylerini 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmekte kararlı 140’tan fazla bankayı bir araya getiren Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin üyesi oldu. 2030 yılı veya daha erken bir dönem için orta düzey bir hedef belirlenmesini öngören birliğe katılan Akbank, kredi portföyünün karbonsuzlaşması kapsamında, dönüşümü öncelikli sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini de açıkladı.

Net sıfır yolculuğunu bu yeni üyelikle güçlendiren Akbank; enerji, çimento, demir-çelik ve gayrimenkul sektörlerinin düşük karbonlu faaliyete geçişi için iklim dönüşümü finansmanı çalışmalarını önceliklendirecek. Banka bu kapsamda, karbon yoğun olan bu dört sektöre yönelik finanse edilen kredi portföyü için, Karbon Muhasebe Finansmanı Ortaklığı (PCAF) metodolojisiyle ve NZBA kılavuzlarıyla uyumlu ara hedefler belirledi. Hedefler, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma odaklı ‘2050 yılına kadar net sıfır emisyon’ senaryosuyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Akbank, finanse ettiği emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar, 2021 baz yılına göre enerji üretimi faaliyetleri özelinde %60, çimento üretimi faaliyetleri özelinde %23,8 ve demir çelik üretimi faaliyetleri özelinde %29 azaltmayı hedefliyor. Gayrimenkul sektörü hedefini hizmet binaları ve konut binaları olmak üzere ikiye ayıran Banka, finanse ettiği emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar, 2021 baz yılına göre hizmet binalarında %40,8, konut binalarında ise %49,3 oranında azaltmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Akbank aynı zamanda, 2021 baz yılı kredi portföyü emisyonlarını Net-Sıfır Bankacılık Birliği ve Karbon Muhasebe Finansmanı Ortaklığı metodolojileriyle uyumlu olarak şeffaflık prensipleri uyarınca duyurmaya hazırlanıyor. Eşzamanlı olarak da belirlediği iddialı iklim hedeflerine diğer sektörlerin de dahil edilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduklarını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Akbank 2021 yılından bu yana bireylere ve iş ortaklarına Sürdürülebilir Finansman Çerçevesine uyarınca pek çok tematik alanda sürdürülebilir finansman sağlıyor. Sürdürülebilir finansman faaliyetlerimizde öne çıkan alanların başında yenilenebilir enerji, temiz ulaşım, deprem bölgesi finansmanı, kadınların güçlendirilmesi ve KOBİ finansmanı geliyor. 2023 yılsonu verilerine göre; Proje Finansman Enerji Kredi Portföyümüzün %76’sını yenilenebilir enerji finansmanı oluşturuyor. Her bir sürdürülebilir finansman işlemimiz bir ya da birden fazla Sürdürülebilir Kalkınma Amacına da hizmet ediyor. Net-Sıfır Bankacılık Birliği katılımımızla birlikte duyurduğumuz 2030 hedeflerimizi İklim Aksiyonu hedefi odağında önemli bir adım olarak görüyoruz. Açıkladığımız bu iddialı hedefler, dönüşümü öncelikli olan dört sektörde faaliyet gösteren iş ortaklarımızın karbonsuzlaşma yolculuğunda gerek finansal gerek finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle destek olacağımızın da bir göstergesi niteliğindedir. 2023 yılında bu sektörlerde faaliyet gösteren belirli sayıdaki müşterimize karbonsuzlaşma yolculuğunu ilk adımı olan karbon ayak izi hesaplama dijital hizmetini ücretsiz olarak sunduk. 2024 yılında da bu hizmetlerimizin kapsamını genişleterek sürdüreceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi Sorumlu Bankacılık İlkeleri’nin 2021 yılından bu yana imzacısı olan Akbank, toplum ve gezegen için küresel ölçekte düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmak için kararlı adımlar atıyor. Akbank, Sorumlu Bankacılık Prensipleri ve Paris İklim Anlaşması doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve küresel iklim azaltım ve uyum çalışmalarına paralel olarak faaliyet gösteriyor. Akbank’ın, UNEP FI’nın Sorumlu Bankacılık İlkeleri kapsamındaki öncü iklim girişimi olan, sektörün öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in bir araya getirdiği Net-Sıfır Bankacılık Birliği’ne bağlılığını duyurması da bir başka dönüm noktasına işaret ediyor.

Akbank ayrıca operasyonel emisyonlarının karbondan arındırılması için 1,5°C’ye uyumlu bir orta vadeli hedef belirleyerek mutlak Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %90 oranında azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x